Diensten

 • Erkend BIV makelaar(nummer 207371);
 • Bemiddelaar bij koop en verkoop van onroerende goederen;
 • Expert-raadgever inzake onroerende goederen;
 • Ontwikkelen van bouwprojecten, verkavelen, valoriseren;
 • Begeleiding bij leningen, financieringen, …;
 • Het plaatsen van aankondigingen in dag- en weekbladen, zowel nationale kranten & regionale kranten, nederlands & franstalige kranten;
 • Etaleren van uw eigendom in onze kantoren d.m.v. foto’s;
 • Kontaktopname met onze ingeschreven kandidaat-kopers d.m.v. het bijhouden van een digitaal bestand;
 • Alle bezoeken aan uw eigendom worden door ons verzorgd;
 • Onderzoek naar de solvabiliteit van de kandidaat-kopers;
 • Adviseren inzake de meest voordelige hypotheekleningen;
 • Advertenties in verschillende krantjes, zijnde regionaal en nationaal(oa Gazet Van Antwerpen, Vlan) met fotoreportage in de plaatselijke streekkrant;
 • Advertenties op verschillende sites(immoweb, vlan, zimmo,…);
 • Advertentie op eigen website: www.immoleukemans.be
 • Aanvraag van het OVAM-bodemattest;
 • Mede organiseren aanvraag EPC attest en elektriciteitskeuring;
 • Maandelijks wordt U op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van uw eigendom met respectievelijke reacties & overzicht van de historiek gedurende de maand;
 • Kritische opmerkingen worden op een vakkundige wijze behandeld;
 • Tweetaligheid van frans en nederlands, zodat wij ook adverteren in het brusselse gebied;
 • Een volledige begeleiding van de klant tot bij de notaris;
 • Cliënteel in binnen – en buitenland, verschillende regio’s en gebieden;
 • 95% van onze panden worden ook effectief binnen de periode verkocht;
 • organiseren van aanvraag energieprestatiecertificaat en elektriciteitskeuring;
 • Bij het niet verkopen van uw eigendom binnen de periode bent u ons geen euro verschuldigd;
 • In combinatie met onze bouwonderneming en met de mogelijkheden die wij kunnen bieden om officieel erkende schattingen/expertises/plaatsbeschrijvingen te kunnen uitvoeren kunnen wij een totaalpakket aanbieden met kostprijs voor renovatie en een technische begeleiding;
 • Opmaak van officiële en erkende EXPERTISES/PLAATSBESCHRIJVINGEN & SCHATTINGEN;

Goede technische vakkennis met mogelijke offerteaanbiedingen bij verkoop, zie de website van onze bouwfirma www.vlc-leukemans.be